Kostenfreier Versand

Besichtigen und Probesitzen vor Ort

Niehoff Kubu

16%
KUBU_G403-062-082_KUBU_G401-100-441_KUBU_G439-100-441_V3

Niehoff Kubu - Kubu Gartenset

,

3.570,00 
10%
Niehoff Kubu G439100441_FS01

Niehoff Kubu Gartenbank

,

1.438,20 
26%
Niehoff Kubu G401100441_FS01

Niehoff Kubu Gartenstuhl

,

369,00 
29%
Niehoff Kubu Gartentisch G403062082_FS01

Niehoff Kubu Gartentisch G403

,

990,00 
10%
Niehoff Kubu G449100441_FS02

Niehoff Kubu Lounge Eckmodul

, , ,

1.168,20 
10%
Niehoff Kubu G469100441_FS01

Niehoff Kubu Lounge Modul links

, , ,

1.078,20 
10%
Niehoff Kubu G459100441_FS01

Niehoff Kubu Lounge Modul mitte

, , ,

808,20 
10%
Niehoff Kubu G479100441_FS01

Niehoff Kubu Lounge Modul rechts

, , ,

1.078,20 
10%
Niehoff KUBU Loungesessel _G402-100-441

Niehoff Kubu Loungesessel

,

718,20 
6%
Niehoff Kubu Gartenlounge G402100441_G415000441_G459100441_G469100441_G479100441 Niehoff Quattro G920100B60_G930100B52_M01

Niehoff Kubu Loungeset I

, , , ,

3.990,00 
8%
Niehoff Kubu Gartenlounge G402100441_G415000441_G449100441_G459100441_G469100441_G479100441 Niehoff Quattro G920100B60_G930100B52_M01

Niehoff Kubu Loungeset II

, , , ,

4.990,00 
TAVO_G183-162-088_KUTA_G371-100-140_KUBU_G439-100-441_KUBU_G435-000-441_V1

Niehoff Tavo - Kubu - Kuta Gartenset

,

5.330,00 
KUBU_G~2

Niehoff Tavo - Kubu Gartenset

,

3.760,00 

Niehoff Kubu